Home ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Το σκεπτικό της απόρριψης της ένστασης

Το σκεπτικό της απόρριψης της ένστασης

SHARE

img_6175

Όπως σας ενημερώσαμε νωρίτερα, η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΚ απέρριψε την ένσταση του Απόλλωνα. Πιο κάτω, με κάθε λεπτομέρεια, το σκεπτικό της απόρριψης της ένστασης, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας.

 

Η Kυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει ότι η Δικαστική Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 7/11/2012, πήρε την πιο κάτω απόφαση:

Υπόθεση 59- Ένσταση του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑ κατά του κύρους του αγώνα του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων PIZZA EXPRESS ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ημερομηνίας 28/10/2012.

1. Η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής είναι ομόφωνη ως προς όλα τα σημεία, εκτός όσον αφορά την τυπική εγκυρότητα της ένστασης του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, όπου η απόφαση είναι κατά πλειοψηφία (διαφωνούν οι Μ.Γ. Δράκος, Ν. Θρασυβούλου και Ν. Κουρσάρης). Για ευκολία η Δικαστική Επιτροπή έχει εκδώσει μόνο ένα σκεπτικό το οποίο και υιοθετούν όλα τα μέλη που εκδίκασαν την υπόθεση, στο οποίο και προσδιορίζεται και ακριβώς που διαφωνούν οι Μ.Γ. Δράκος, Ν. Θρασυβούλου και Ν. Κουρσάρης.

2. Η Δικαστική Επιτροπή εξέτασε στις 07.11.2012 την ένσταση του σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ κατά του κύρους του αγώνα PIZZA EXPRESS ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ημερομηνίας 28/10/2012.

3. Η ένσταση στηρίζεται στα Άρθρα 28.1.(β) του Καταστατικού και στα άρθρα 8.1 (Α) και (Β) των Περί Εγγραφών / Μεταγραφών Καλαθοσφαιριστών Κανονισμών.

4. Στη διαδικασία κατατέθηκαν τα ακόλουθα τεκμήρια:
4.1. Τεκμήριο 1, έντυπο ένστασης του Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που λήφθηκε από την Κ.Ο.Κ. την 30/10/2012.
4.2. Τεκμήριο 2, Φύλλο Αγώνος ημερομηνίας 28/10/2012, με συνημμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον Α’ Διαιτητή.
4.3. Τεκμήριο 3, απόδειξη είσπραξης παραβόλου ένστασης ημερομηνίας 30/10/2012.
4.4. Τεκμήριο 4, κατάσταση 25 καλαθοσφαιριστών ημερομηνίας 12/10/2012 που παρελήφθη από την Κ.Ο.Κ. στις 30/10/2012 με συνημμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ίδιας ημερομηνίας, του κ. Χριστόφορου Χριστοφόρου.
4.5. Τεκμήριο 5, απόδειξη Κ.Ο.Κ. για καταβολή από το Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ €3000.- ως τέλη εγγραφής καλαθοσφαιριστών ημερομηνίας 26/10/2012.
4.6. Τεκμήριο 6, απόδειξη κατάθεσης μετρητών Ελληνικής Τράπεζας ποσού €3000.- ημερομηνίας 26/10/2012.
4.7. Τεκμήριο 7, κατάσταση 25 καλαθοσφαιριστών περιόδου 2012 – 2013 του Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
4.8. Τεκμήριο 8, τιμολόγιο εταιρείας «C. H. V. MAVRAKIS SERVICES LTD», Οκτωβρίου 2012.

Σημείωση: Σημειώνεται ότι τα Τεκμήρια 1-3 έχουν κατατεθεί εκ συμφώνου από τις δύο πλευρές ενώ τα υπόλοιπα Τεκμήρια έχουν κατατεθεί χωρίς ένσταση από την άλλη πλευρά.

5. Ο συνήγορος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ υπέβαλε ένσταση ως προς την εγκυρότητα της υποβληθείσας ένστασης, υποδεικνύοντας συγκεκριμένα ότι αυτή παραβιάζει τα Άρθρα 28.2 και 3 και ειδικότερα ότι, το Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ δεν απέστειλε περαιτέρω έντυπο με υποστηρικτικά στοιχεία εντός καθορισμένου χρόνου που επιβάλλουν οι Κανονισμοί. Η Δικαστική Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία και να ακούσει μαρτυρία επιφυλάσσοντας το δικαίωμά της στο τέλος να εξετάσει την εγκυρότητα ή μη της υποβληθείσας ένστασης, πράγμα που άλλωστε καθιστά επιτακτικό το ίδιο το Καταστατικό και αποτελεί υποχρέωση της Δικαστικής Επιτροπής να το εξετάσει ακόμα και αυτεπάγγελτα.

6. Το Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ παρουσίασε τον κ. Νεόφυτο Νεοφυτίδη, Γενικό Διευθυντή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας ως τον πρώτο και μοναδικό του μάρτυρα. Ο κ. Νεοφυτίδης κατέθεσε ότι:

6.1. Το Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ υπέβαλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την κατάσταση των καλαθοσφαιριστών του στις 30/10/2012 και κατέθεσε προς τούτο το Τεκμήριο 4.
6.2. Η κατάσταση των καλαθοσφαιριστών μπορεί να υποβληθεί στην Ομοσπονδία με φαξ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλως πως.
6.3. Ακολούθως μετά την παραλαβή των καταστάσεων αυτή σφραγίζεται, καταχωρείται στο αρχείο και τοποθετείται στο φάκελο του Σωματείου μέλους της Κ.Ο.Κ. Εξήγησε ότι πριν τις 30/10/2012 από ότι γνωρίζει δεν υπάρχει στο φάκελο του Σωματείου η κατάσταση των καλαθοσφαιριστών.

7. Αντεξεταζόμενος ο κ. Νεοφυτίδης, είπε ότι:
7.1. Έγγραφα στην Ομοσπονδία παραλαμβάνονται από 3 λειτουργούς της Κ.Ο.Κ.
7.2. Δεν θυμάται εάν στις 12/10/2012 ήταν ο ίδιος στο γραφείο.
7.3. Δεν θυμάται εάν είχε διάλογο με τον κ. Χριστοφόρου ότι τα φαξ της Ομοσπονδίας δεν λειτουργούσαν στις 12/10/2012.
7.4. Δεν χειρίστηκε ο ίδιος την υπόθεση και απ’ ότι γνωρίζει δεν έχει παραληφθεί ο κατάλογος χωρίς να αποκλείει ότι αυτός παρεδόθη στην Κ.Ο.Κ. λέγοντας ότι τίποτε δεν είναι απίθανο στη ζωή.
7.5. Το Σωματείο δεν παίρνει απόδειξη ότι έστειλε λίστα.

8. Ο Δικηγόρος του Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑ δεν επανεξέτασε και δήλωσε στη Δικαστική Επιτροπή ότι μετά την ολοκλήρωση της μαρτυρίας του κ. Νεοφυτίδη δεν είχε οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία να θέσει ενώπιον της Επιτροπής και πως αυτή ήταν η υπόθεσή του.

9. Ο Δικηγόρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κάλεσε 2 μάρτυρες τον κ. Χριστόφορο Χριστοφόρου και τον κ. Χρήστο Μαυράκη.

10. Ο πρώτος μάρτυρας κ. Χριστόφορος Χριστοφόρου κατέθεσε ότι:

10.1. Η κατάσταση των καλαθοσφαιριστών του Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ υποβλήθηκε στις 12/10/2012 με courier μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες αποστολής της μέσω φαξ και κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας με τον κ. Νεοφυτίδη.
10.2. Οι εγγραφές των καλαθοσφαιριστών αποστάληκαν με συστημένο ταχυδρομείο στις 24/10/2012 και πως οι καλαθοσφαιριστές αγωνίστηκαν στον συγκεκριμένο αγώνα επιδεικνύοντας αντίγραφο του συστημένου ταχυδρομείου.

11. Αντεξεταζόμενος επανέλαβε τη θέση του τονίζοντας ότι ο κατάλογος υπεβλήθη στις 12/10/2012, ότι το Τεκμήριο 7 δεν είναι το ίδιο έγγραφο που αποστάληκε στην Κ.Ο.Κ. στις 12/10/2012, δεδομένου ότι ήταν πρωτότυπο, αλλά ότι το έγγραφο που αποστάληκε ήταν ακριβές αντίγραφο με αυτό που κατά τον ισχυρισμό του, υποβλήθηκε στην Ομοσπονδία στις 12/10/2012. Επίσης, είπε ότι κατέθεσε προσωπικά τις €3000.- στην Τράπεζα και ότι δεν μίλησε με κανέναν από την Ομοσπονδία μετά την κατάθεση για την εξακρίβωση των ονομάτων που αναγράφονται στην απόδειξη που εκδόθηκε από την Κ.Ο.Κ. αναφορικά με την κατάθεση. (Τεκμήριο 3)

12. Ο δεύτερος μάρτυρας κ. Χρήστος Μαυράκης κατέθεσε ότι:

12.1. Διατηρεί εταιρεία courier και συνεργάζεται με τον κ. Χριστοφόρου.
12.2. Στις 12/10/2012 κατ’ εντολήν του κ. Χριστοφόρου παρέδωσε στην Ομοσπονδία σε Λειτουργό και συγκεκριμένα στις 11:30 π.μ. περίπου, κατάλογο καλαθοσφαιριστών του Σωματείου προσωπικά σε φάκελο.
12.3. Εντός του φακέλου υπήρχε κατάλογος τον οποίο τοποθέτησε ο κ. Χριστοφόρου στην παρουσία του.

13. Αντεξεταζόμενος δήλωσε ότι αν δεν του ζητηθεί από τον πελάτη δεν τηρεί αντίγραφο της παράδοσης του και πως το τιμολόγιο που κατέθεσε (Τεκμήριο 8) δεν κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης αλλά παραδόθηκε στον πελάτη του για την προσφορά των υπηρεσιών του. Ο εν λόγω μάρτυρας δεν επανεξετάστηκε και το Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ έκλεισε την υπόθεση του.
14. Αγορεύσεις:
14.1. Ο συνήγορος του Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ αγορεύοντας υιοθέτησε την προδικαστική του ένσταση επικαλούμενος ότι η ένσταση του Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑ θα πρέπει να απορριφθεί λόγω παραβίασης του Άρθρου 28(3) και (4) του Καταστατικού. Δήλωσε ότι από την δοθείσα μαρτυρία και με βάση τα Τεκμήρια που έχουν κατατεθεί μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ υπέβαλε τον κατάλογο των 25 καλαθοσφαιριστών στις 12/10/2012. Τέλος, ανέφερε πως προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι το Σωματείο ΑΠΟΛΛΩΝ ενώ επικαλείται παράλειψη του Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ να υποβάλει τον κατάλογο των καλαθοσφαιριστών, εντούτοις, η ένσταση περιορίζεται μόνο στους καλαθοσφαιριστές που περιλαμβάνονται στην ίδια την ένσταση και όχι σε όλους που περιλαμβάνει ο κατάλογος και/ή σε όσους αγωνίστηκαν στον επίδικο αγώνα.
14.2. Ο συνήγορος του ενιστάμενου Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ με την σειρά του υιοθέτησε τη θέση του περί της κανονικότητας της ένστασης, της καθαρότητας των λόγων και των στοιχείων που την υποστηρίζουν και δήλωσε ότι από την δοθείσα μαρτυρία προκύπτει ότι το Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ παρέλειψε να υποβάλει την κατάσταση καλαθοσφαιριστών πριν την διεξαγωγή του επίδικου αγώνα. Τέλος, δήλωσε ότι το ενιστάμενο Σωματείο δεν είχε υποχρέωση να περιλάβει στην ένστασή του όλους τους καλαθοσφαιριστές του Σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ που αγωνίστηκαν κατ’ ισχυρισμό του αντικανονικά.

Κύρος της Ένστασης

15. Κατά το στάδιο έναρξης της διαδικασίας ενώπιον μας ο Δικηγόρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αμφισβήτησε το κύρος της ένστασης του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, υποβάλλοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι επιτακτικές προϋποθέσεις για επίκληση του άρθρου 28 του Καταστατικου, όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο 3 και 4 του άρθρου 28.

16. Η Επιτροπή μας αφού άκουσε επιχειρηματολογία των διαδίκων για το θέμα επέτρεψε την συνέχιση της διαδικασίας επιφυλάσσοντας το δικαίωμα της να το εξετάσει στο τέλος της διαδικασίας.

17. Η Δικαστική Επιτροπή θεωρεί κατά πλειοψηφία (Γ. Χριστοφίδης, Ν. Παναγιώτου, Λ. Πιερή) ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή η ένσταση και συγκεκριμένα θα πρέπει να απορριφθεί. Ειδικότερα θεωρεί πως οι προυποθέσεις που περιλαμβάνουν οι κανονισμοί και ειδικότερα οι πρόνοιες του άρθρου 28.3 και 4 επιβάλλουν ότι για να μπορεί μια ένσταση να γίνει αποδεκτή θα πρέπει αυτή να υποβάλλεται εντός 48 ωρών από την ημέρα του αγώνα και τα υποστηρικτικά στοιχεία εντός 76 ωρών από της 8ης π.μ. της ώρας της ημέρας η οποία ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία διεξήχθει ο αγώνας κατά του οποίου έγινε ένσταση. Παράλειψη υποβολής της ένστασης εντός των χρονικών ορίων ή παράλειψη υποβολής των υποστηρικτικών στοιχείων καθιστούν την ένσταση αντικανονική καθότι η παράλειψη αυτή αποστερεί τα μέρη της διαδικασίας από το να γνωρίζουν την βάση της ένστασης του ενστιστάμενου Σωματείου. Ως εκ των ανωτέρω θεωρούμε ότι η παράλειψη του η Σωματείου ΑΠΟΛΛΩΝΑ να υποβάλει υποστηρικτικά στοιχεία οδηγεί την ένσταση στην απόρριψη της.

18. Η Δικαστική Επιτροπή παρά την εξέλιξη αυτή αποφάσισε να εξετάσει και την ουσία της υπόθεσης παρά το γεγονός ότι η εξέταση της δεν άλλαζε το αποτέλεσμα αυτό.

19. Προτού προχωρήσουμε στην εξέταση της ουσίας της ένστασης, σημειώνεται ότι μόνο με την παράγραφο 17 ανωτέρω δεν συμφωνούν οι Μ.Γ. Δράκος, Ν. Θρασυβούλου και Ν. Κουρσάρης, οι οποίοι θεωρούν τυπικά έγκυρη την ένσταση για τους πιο κάτω λόγους:

19.1. Ενώ το άρθρο 28.3 επιβάλλει την υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων, εντούτοις, η παράλειψη υποβολής υποστηρικτικών στοιχείων δεν καθιστούν την διαδικασία άκυρη την ίδια ώρα που παρέχεται η εξουσία στην Δικαστική Επιτροπή να μην απορρίψει συνοπτικώς την ένσταση.

19.2. Υπό τις περιστάσεις, παρά την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 28.3 από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, εν τούτοις, αυτή δεν θα πρέπει να απορριφθεί.

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

20. Από την ενώπιον της Δ.Ε. μαρτυρία η Δ.Ε. κρίνει ότι το ενιστάμενο Σωματείο δεν έχει αποσείσει το βάρος απόδειξης της ένστασης. Ειδικότερα, η Δ.Ε. θεωρεί ότι δεν μπορεί με ασφάλεια να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ παρέλειψε να υποβάλει τον κατάλογο των καλαθοσφαιριστών εμπρόθεσμα. Τόσο η μαρτυρία του κ. Νεοφυτίδη όσο επίσης και η περιστατική μαρτυρία που έχει τεθεί από πλευράς ΟΜΟΝΟΙΑΣ δημιουργούν αδυναμία στην προβληθείσα θέση του ενιστάμενου Σωματείου ότι το Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ παρέλειψε να υποβάλει τον κατάλογο των καλαθοσφαιριστών.

21. Από την άλλη, η θέση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ότι υπόβαλε τον κατάλογο στις 12/10/2012 δεν κλονίστηκε σε τέτοιο βαθμό που να οδηγεί την ένσταση σε επιτυχία.

22. Για τους πιο πάνω λόγους δεν έχουμε ικανοποιηθεί ότι η παρούσα ένσταση μπορεί να επιτύχει και ως εκ τούτου η ένσταση απορρίπτεται.

23. Το παράβολο κατάσχεται και το ενιστάμενο Σωματείο επιβαρύνεται με €350.- έναντι των εξόδων της διαδικασίας.

Γιώργος Χριστοφίδης, Πρόεδρος
Μάρκος-Γρηγόρης Δράκος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
Νίκος Παναγιώτου, Μέλος
Νικόλας Κουρσάρης, Μέλος
Νικόλας Θρασυβούλου, Μέλος
Λάμπρος Πιερή, Μέλος

Παίξε ΤΩΡΑ και πάρε BONUS €300! Ισχύει για όλους τους πελάτες της www.megabetplus.com.cy για τα μπόνους πρώτης κατάθεσης.